Home › Profesjonalne firmy w Polsce

Profesjonalne firmy w Polsce

Produkcja technologicznych urządzeń do oczyszczania ścieków to najważniejsze czynności, jakie stawia przed sobą firma Montech. Mimo to skupia na produkcji się również innych elementów wysokiej klasy, które służą do ochrony środowiska naturalnego. Urządzenia, w jakie można nabyć w Montech, to urządzenia rozdzielające zanieczyszczenia w stanie stałym i stanie płynnym (prasa filtracyjna różnych typów), odwadniające, transportujące, służące do higienizacji osadów ściekowych i inne.

Prasa taśmowa to unowocześniona technologia służąca do dokładnego odwadniania osadów każdego typu z małych i średniej wielkości komunalnych oczyszczalni ścieków, ze stacji uzdatniania wody oraz z wytwórni przemysłu, takich jak rzeźnie albo zakłady hodowli zwierząt.

Ten rodzaj maszyny w przedsiębiorstwie Montech proponowany jest w kilku gatunkach. Maszyna wyposażona jest m.in.

w dozownik obrotowy, dwa motoreduktory, a wykonana została w całościze stali kwasoodpornej.

Prasa komorowa szczególnie przydaje się przy odsączaniu niebezpiecznych osadów, ponieważ odfiltrowuje zanieczyszczone elementy w stanie stałym od stanu płynnego. Ich najczęstsze zastosowanie jest zauważalne w przemyśle spożywczym, cukierniczym, farmaceutycznym, piwowarskim, przy przetwórstwie warzyw i owoców itd. Firma Montech jest w stanie zagwarantować efektywność funkcjonowania urządzenia: 30% w oczyszczalniach komunalnych i 80% w przemysłowych. Ze względu na to, że osady ze ścieków są sporym utrudnieniem dla działalności oczyszczalni ścieków, żeby je unieszkodliwić, stosuje się specjalną technologię, którą jest higienizacja osadów. Opiera się ona na mieszaniu ich z wapnem palonym lub innymi elementami o właściwościach higienizujących. Montech oferuje instalacje tego rodzaju o wydajności od 1m3/h do 60m3/h.

Są zbudowane z: zbiornika komponentu higienizującego, dozownika komponentu higienizującego, przenośnika, mieszalnika. Specjalizacje przedsiębiorstwa Montech powiększają się, dzięki czemu może ona zwiększyć zakres swojej działalności. Podejmuje się także budowy, rozbudowy, przebudowy oczyszczalni ścieków, znajdujących się na terenie miast albo gmin.

Oferta jest szeroka, więc warto skorzystać z doświadczenia w branży, które proponuje przedsiębiorstwo Montech..